Unssen Holidays           อันซีน ฮอลิเดย์               www.alleasydo.com                B2B Travel Service                  ATTO Membership

| Home | Tours | Conditions | About us | Contact us |

 

 

 

UN-SMS-02 :    ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 3 คืน 4 วัน  8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้

ปีนัง - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - เซ็นโตซ่า

 ออกเดินทางทุกวันพฤหัส กลับวันอาทิตย์ กับสายการบินไทย แอร์เอเชีย

รายละเอียดแพ็คเกจ  UN-SMS-02

ร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านปลอดภาษี ลังกาวีร้านปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวีร้านค้าปลอดภาษี ลังกาวี

•  วันแรก:           กรุงเทพฯ - เกาะปีนัง - สะพานปีนัง – คาเมรอน ไฮแลนด์
05.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว E โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (บริการอาหารกล่องก่อนขึ้นเครื่อง / มื้อที่ 1)
07.25 ออกเดินทางสู่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบิน FD 3543 (บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
10.05 เดินทางถึงเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและรับสัมภาระเรียบร้อยล้ว เจ้าหน้าที่รอรับท่านเดินทางเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ โดยข้ามสะพานปีนัง สะพานที่ยาวที่สุดในเอเซีย และยาวเป็นอันดับสามของโลกถึง 13.5 ก. ม. ด้วยงบก่อสร้างกว่า 9 พันล้านบาท แล้วใช้เส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์สู่ภาคกลางของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2) ระหว่างทางขึ้นเขา คาเมอรอน ไฮแลนด์ ชมน้ำตก อีสกานด้า ทะเลสาบ ไร่ใบชา สวนสตรอเบอรี่ซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชิมชาอันลือชื่อของมาเลเซียและซื้อหาเป็นของฝาก
เย็น บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 3 ) ณ ภัตตาคาร 
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก Equatorial Hotel, Cameron Highland หรือเทียบเท่า
• วันที่สอง:           คาเมอรอน ไฮแลนด์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4 )ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สถานี SKY WAY ( ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร) ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ซิตี้ “ นครที่ไม่เคยเหลับไหล” ที่มีอากาศหนาวเย็น ตลอดปีบนยอดเขาสูง 6,000 ฟิต เข้าสู่ที่พัก Firstworld Hotel, Genting จากนั้นเพลิดเพลินกับเกมส์การเสี่ยงโชค อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ก, สล๊อตแมชชีน, ไฮโล, รูเล็ต ฯลฯ ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริเวณโรงแรม อาทิ โชว์มายากลระดับโลก, ดิสโก้เธค, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง, สปา บริการนวดแผนโบราณและสวนสนุกในร่มต่างๆ
ค่ำ เข้าพักที่ First world Hotel, Genting
  ท่องโลกที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซล วอล์ค ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่น ตื่นตากับ รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริงๆ เชิญสัมผัสกับทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้ นครที่ไม่เคยหลับไหล ประเทศมาเลเซีย * ควรเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับพักบนเก็นติ้ง / เข้าคาสิโนต้องแต่งกายสุภาพ, เสื้อมีคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น / บนเก็นติ้งอากาศเย็น 14–24 องศาเซลเซียสควรเตรียมเสื้อแจ๊คเก็ตไปด้วย *
• วันที่สาม:          เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตราจาย่า - ยะโฮร์บารู 
07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 6 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่ “ กัวลาลัมเปอร์” เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์แห่งชาติสร้างเป็นที่ระลึกแก่ทหารหาญที่ร่วมปราบคอมมิวนิสต์ในมาเลเซีย จตุรัสเมอร์เดก้า ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ผ่านชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า”, อาคารสุลต่านอับดุลซามัคที่สร้างแบบอาหรับมอริส, K.L.TOWER ซึ่งสูงติดอันดับ 4 ของโลก
บ่าย เดินทางสู่เมืองใหม่ “ ปุตราจาย่า” เมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซียที่สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาทางการจราจรของกัวลาลัมเปอร์ที่กำลังโตขึ้นทุกวัน โดยเริ่มย้ายสถานที่ทำงานข้าราชการทั้งหมดมารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่ ชมมัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานรัฐบาล ตลอดจนที่อยู่อาศัยที่สร้างอย่างเป็นระเบียบซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก. ม.
16.30 เดินทางสู่ยะโฮร์บารู ประตูของภาคใต้สู่คามสมุทรมาเลเซียเชื่อมต่อกับสิงค์โปร์
เย็น บริการอาหารค่ำ( มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร 
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก THE ZON REGENCY HOTEL, JOHORBAHRU หรือระดับเดียวกัน
• วันที่สี่:             สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน - ช้อปปิ้ง - เกาะเซ็นโตซ่า – พิพิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า( มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ประทับตราหนังสือเดินทาง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านวู้ดแลนด์
09.30 นำชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ “ เมอร์ไลอ้อน” สัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นสิงโตและมีหางเป็นปลาที่ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Duty Free Shop ที่มีสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา, น้ำหอม, แว่นตา หลากยี่ห้อจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เลือกสรร แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าจากทั่วโลกที่ " ออร์ชาร์ดโร้ด" ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า อาทิ ลักกี้พลาซ่า, โรบินสัน, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ตากาชิยาม่า เป็นต้น
บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามสู่ “ เกาะเซ็นโตซ่า” ชมทิวทัศน์ของท่าเรือสิงคโปร์และหมู่เกาะน้อยใหญ่ของประเทศสิงคโปร์, ชมพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ที่ผสมผสานกันหลากหลายเชื้อชาติได้อย่างลงตัว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่ “IMAGE OF SINGAPORE” (สัมผัสพิพิธภัณฑ์โลกสัตว์น้ำใต้ทะเล ไม่รวมค่าเข้าชม Underwater World )
  พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินซางฮี( สิงคโปร์) 

20.40

22.00

กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3506

ถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22.05

23.35

หรือ AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3508

ถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 รายการทัวร์  UN-SMS-02
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่     ( พักห้องละ 2-3 คน )        ราคาคนละ
16,299
บาท
ราคาเด็ก  (พักกับผู้ใหญ่ใช้เตียงเสริม)  ราคาคนละ
15,299
บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ไม่ใช้เตียง) ราคาคนละ
14,799
บาท
พักเดี่ยวเพิ่มคนละ
2,400
บาท
 
 

       อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ AIR ASIA // FD เส้นทางกรุงเทพฯ – ปีนัง, สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

  ค่าภาษีสนามบิน ประกันภัยและภาษีน้ำมันจากสายการบินรวม 4,799 บาท(อาจเปลี่ยนแปลงได้)

  ค่ารถปรับอากาศทันสมัยบริการตลอดการเดินทาง

  ค่าที่พักโรงแรมจำนวน 3 คืน ตามที่ระบุไว้ในการเดินทาง

  ค่าอาหารจำนวน 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ

  ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ

- Surcharge  วันหยุดสงกรานต์ 12-15 เม.ย.  (1,500 บาท) *

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีบริการ 3 %
หมายเหตุ

(ราคาค่าทัวร์ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เปลี่ยนแปลงไป ณ วันที่ทำการจองและชำระค่าทัวร์)

- กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 24 ท่านใช้รถตู้ปรับอากาศพร้อม Driver Guide

- หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งาน  ณ วันที่เดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.   กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท

2.   ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน

โอนเงินผ่าน   ธนาคารกรุงเทพ      สาขาท่าอากาศยานกรุงเทพ

         เลขที่ 225-0-38930-7    ชื่อบัญชี นายวสุ ตันตยาพงศ์

             พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสลิป pay in

             ที่แฟกซ์ 02-934-6550

 

 

พิมพ์รายการทัวร์

สอบถามรายละเิอียดเพิ่มเติมและสำรองแพ็คเกจได้ที่ อันซีนฮอลิเดย์
โทร: 02-934-6549 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/03633)
       

 

Get free counter at Cgi2yoU.com

This site was last updated 02/07/55      e-mail :